Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18-08-2020

 

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 88628: «Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης – Έτη 2020-2021», Προϋπολογισμού 103.519,29 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), με χρήση του πληροφοριακού υποσυστήματος του ΜΗΜΕΔ.

Λεπτομέρειες βλέπε συνημμένο έγγραφο