Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20-11-2020 για ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της ΑΠΔ Κρήτης, ανακοινώνει τη διενέργεια διαδικασιών με διαπραγμάτευση του Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει), χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ.2.γ,32α), για τη σύμβαση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση υγρομόνωσης δώματος, κτιρίου τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Α.Δ.Κ. Ν. Χανίων», προϋπολογισμού 3.700,00 € (με Φ.Π.Α.)

Λεπτομέρειες βλέπε συνημμένα τεύχη.

Λήξη υποβολής προσφορών: 24-11-2020, ώρα 11:00π.μ.