Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δημοσιοποίηση πρακτικού διαγωνισμού 20-12-2018

Πρακτικό Διαγωνισμού για το Έργο: «Εκτέλεση της με αρ. πρ. 3811/12-04-2018 Απόφασης του Δήμου Χανίων, με εργασίες αποκατάστασης / κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών»