Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 16-04-2019

Πρακτικό Διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Εκτέλεση της με αρ. πρ. 39946/25-11-2016 Απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου, με εργασίες αποκατάστασης / κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου)», στη θέση Γούρνες Τεμένους, Δήμου Ηρακλείου, προϋπολογισμού 1.612,00 (με ΦΠΑ).