Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 23-08-2019

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 έτους 2009 & 2014, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της   Β΄ & Γ΄  και  Γ΄ δόσης για 26 δικαιούχους και αποστάλθηκαν οι  με αριθμ.:  201906100498  και 201906100499 παρτίδες πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε