Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

COVID 19 - Προληπτικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και λειτουργία υπηρεσιών ΑΔΚ - 26/10/2020

Στο πλαίσιο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και έπειτα από τα νέα δεδομένα, βάσει των οποίων η Π.Ε. Ηρακλείου υπάγεται από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο δεύτερο επιδημιολογικό επίπεδο (Μέτριο) εφιστούμε την προσοχή στα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/Γ.Π. οικ. 64450/11.10.2020 (ΦΕΚ τ.Β’ 4484).
 
Ειδικότερα, βάσει της ως άνω ΚΥΑ, για τις υπηρεσίες της Αποκεμτρωμένης Διοίκησηςη Κρήτης στην Π.Ε. Ηρακλείου – επιδημιολογικό επίπεδο 2, ισχύουν τα εξής:
1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό στους εσωτερικούς χώρους της υπηρεσίας καθώς και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.
2. Υποχρεωτική παροχή εξ αποστάσεως εργασίας – τηλεργασία, σε ποσοστό 20% των ενεργών υπαλλήλων, επιπλέων τυχόν υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.
3. Εξυπηρέτηση του κοινού κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.