Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών

Προϋπολογισμός 2021 των Φιλανθρ. Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού που εγκρίθηκε με την αρ. 1735/7-12-20 απόφασή μας
Προϋπολογισμός 2021 των Φιλανθρ. Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού -Πτωχοκομείο Ηρακλείου που εγκρίθηκε με την αρ. 1931/7-12-20 απόφασή μας
Απολογισμός και ισολογισμός 2019 του Μουσείο Ν. Καζαντζάκη
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Κέντρο Βοήθειας Νέων Αλεξάνδρου και Άννης Γιαννακάκη» με την αρ.1692/24-11-20 απόφασή μας
Προϋπολογισμός 2021 του Κληροδοτήματος Καλαντζοπούλου που εγκρίθηκε με την αρ. 1433/14-10-20 απόφασή μας
Προϋπολογισμός 20210 του Κληροδοτήματος Εμμ. Σακλαμπάνη που εγκρίθηκε με την αρ. 1434/15-10-20 απόφασή μας
Προϋπολογισμός 2021 του Κληροδοτήματος Μανασσάκη που εγκρίθηκε με την αρ. 1436/14-10-20 απόφασή μας
Προϋπολογισμός 2021 του Κληροδοτήματος Καρύδη που εγκρίθηκε με την αρ. 1435/14-10-20 απόφασή μας
Προϋπολογισμός 2021 του Κληροδοτήματος Σφακιανάκη που εγκρίθηκε με την αρ. 1432/14-10-20 απόφασή μας
Προϋπολογισμός 2020 του Κληροδοτήματος Παϊζη Ιωάννη που εγκρίθηκε με την αρ. 1610/7-10-20 απόφασή μας
fik_trop_proyp_pth_2020.pdf
fik_trop_proyp_2020.pdf
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1294/13-11-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.88/25-2-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1/18-1-19 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ