Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ερμηνείες διαθηκών

Αίτηση για ερμηνεία διαθήκης Καραπιδάκη Ευμενίου

Περίληψη αίτησης του Δήμου Αγ. Νικολάου για την ερμηνεία διατάξεων δωρεάς και διαθήκης του Στυλιανού Περράκη ενώπιον του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με αριθμό κατάθεσης 14/2021 και δικάσιμο στις 21/9/2021.