Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ερμηνείες διαθηκών

Δασκαλάκη Αννα Κληροδότημα- αιτηση για ερμηνεια διαθήκης
Βασιλάκης Γεώργιος- ερμηνεία διαθήκης

Περίληψη αίτησης του Δήμου Αγ. Νικολάου για την ερμηνεία διατάξεων δωρεάς και διαθήκης του Στυλιανού Περράκη ενώπιον του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με αριθμό κατάθεσης 14/2021 και δικάσιμο στις 21/9/2021.