Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εκποιήσεις και εκμισθώσεις ακινήτων

Καλοκαιρινού Ιδρύματα ανακοίνωση εκμίσθωσης
Καλοκαιρινού Ιδρύματα- ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτων Α23_04 και Α36_03
Μουσείο Καζαντζάκη- εκποίηση ακινήτων
Αννουσάκειο Ίδρυμα-εκποίηση ακινήτου