Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τμήμα Φυσικών Πόρων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Γιανναδάκη Αγγελική                                                                                                                                                                

Πολιτικός Μηχανικός MSc,

Τηλ.:2810.529270                                                                                                                                                                                                    

e-mail: a.giannadaki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:

Αξιοποίηση των ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του γεωθερμικού πεδίου καθώς και μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα έως 50MW με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και παρακολούθησης.

Λατομεία αδρανών υλικών, βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων

        - Διαδικασίες εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοσίων λατομείων εντός και εκτός λατομικών περιοχών.

        - Διαδικασίες έρευνας και απευθείας μίσθωσης δημοσίων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων.

        - Εγκρίσεις εισφοράς μισθωτικών δικαιωμάτων.

        - Παρατάσεις - τροποποιήσεις συμβάσεων μίσθωσης δημοσίων λατομείων.

        - Υπολογισμός και βεβαίωση ετήσιων παγίων και αναλογικών μισθωμάτων εκμισθούμενων δημοσίων εκτάσεων.

        - Περιβαλλοντική αδειοδότηση διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων.

        - Υπολογισμός και διαχείριση εγγυητικών επιστολών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ΑΕΠΟ δημοσίων και ιδιωτικών λατομείων.

        - Διαδικασίες γνωστοποίησης εκμετάλλευσης ιδιωτικών λατομείων.

        - Υπολογισμός και διαχείριση εγγυητικών επιστολών έναντι οφειλομένων μισθωμάτων επί διαφιλονικούμενων εκτάσεων.

Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

       ​​​​- Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις έργων ΑΠΕ κατηγορίας Β.

       - Χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας.

       - Χορήγηση άδειας επέκτασης, τροποποίησης, παράτασης άδειας εγκατάστασης.

       - Χορήγηση άδειας ανανέωσης, τροποποίησης ή μεταβίβασης άδειας λειτουργίας αιολικών, ηλιοθερμικών, φωτοβολταϊκών, υδροηλεκτρικών, υβριδικών,                           γεωθερμικών σταθμών, σταθμών βιοαερίου, βιομάζας, βιορευστών, ενέργειας από τη θάλασσα ή συμπαραγωγή από ΑΠΕ.

       - Επιβολή κυρώσεων σε σταθμούς ΑΠΕ σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1Β περ. 4 του ν. 2647/1997 και της Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.13129/2-8                -1996 (ΦΕΚ 766Β/28-8-96).

Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα έως 50MW.

       - Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις έργων κατηγορίας Β.

       - Χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας.  

       - Χορήγηση άδειας επέκτασης, τροποποίησης, παράτασης άδειας εγκατάστασης.

       - Χορήγηση άδειας ανανέωσης, τροποποίησης ή μεταβίβασης άδειας λειτουργίας.

       - Επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της Y.A. Δ6/Φ1/ΟΙΚ.13129/2-8-1996 (ΦΕΚ 766Β/28-8-96)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

 

Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων,
Τ.Κ. 71304, Ηράκλειο
Τηλ.:2810.529270
                                                                                                                                                                                              e-mail:dte@apdkritis.gov.gr, a.giannadaki@apdkritis.gov.gr                                                                                                                                                               

Προσωπικό:

Καπνιστού Μαρία                                                                                                                                                                                                                        Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc                                                                                                                                                                                                                  Τηλ.: 2810.529 281                                                                                                                                                                                                                                e-mail: m.kapnistou@apdkritis.gov.gr

Μπολαράκη Ιωάννα                                                                                                                                                                                                              Μηχανικός ΤΕ                                                                                                                                                                                                                                 Τηλ.:2810.529246                                                                                                                                                                                                                                e-mail: i.bolaraki@apdkritis.gov.gr

 

Ανακοινώσεις

Διενέργεια της επαναληπτικής δημοπρασίας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τριών (3) δημόσιων λατομικών χώρων αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής Ταπών του Δήμου Αγ.Νικολάου Π.Ε.Λασιθίου.
Διαδικασία κληρώσεως για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τριών (3) δημόσιων λατομικών χώρων αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής Ταπών του Δήμου Αγ.Νικολάου Π.Ε.Λασιθίου
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τριών (3) δημόσιων λατομικών χώρων αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής Ταπών του Δήμου Αγ.Νικολάου Π.Ε.Λασιθίου