Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων

Προϊστάμενος:      

Μαυράκης Κυριάκος, 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc Ε.Α.Π. 
τηλ.:  2810 529285,   email: k.mavrakis@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:

Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών για τον έλεγχο της καταλληλότητας κατασκευαστικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση πάσης φύσεως έργων, όπως π.χ. κτιριακά έργα (κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, ξενοδοχεία), συγκοινωνιακά έργα (οδοποιία, γέφυρες), έργα διαμορφώσεων (πλατείες, πεζοδρόμια), έργα υποδομών (δίκτυα ύδρευσης/αποχέτευσης, δεξαμενές, φράγματα). Οι έλεγχοι ενδέχεται να αφορούν και στην αναγνώριση πηγών λήψης υλικών.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε απάντηση (γραπτών) αιτημάτων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων (ιδιοκτήτες, κυρίους ή αναδόχους έργων, επιβλέποντες ή μελετητές μηχανικούς, δημόσιες υπηρεσίες υπεύθυνες για την εκτέλεση έργων, παραγωγούς δομικών υλικών). Για τους ιδιωτικούς φορείς υπάρχει χρέωση (βάσει θεσμοθετημένου τιμολογίου) η οποία εξοφλείται(αποκλειστικά) με έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται αφενός σε υλικά που προσκομίζονται στην υπηρεσία μας από τους ενδιαφερόμενους φορείς, και αφετέρου επί υλικών (ή και επί ολοκληρωμένων τμημάτων κατασκευών) επιτόπου των έργων, ή σε υλικά που λαμβάνονται κατόπιν επιτόπου δειγματοληψίας, από συνεργεία της υπηρεσίας μας.

Υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση των ελεγχόμενων υλικών(σκυρόδεμα, ασφαλτοσκυρόδεμα, κονιάματα, αδρανή, εδάφη, φυσικοί και τεχνητοί λίθοι, κτλ), και αντίστοιχα μεγάλη ποικιλία πραγματοποιούμενων ελέγχων για κάθε είδους υλικό, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

   Ταχυδρομική Διεύθυνση:
   Μενελέαου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417
   71 304 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

   Συντεταγμένες στους χάρτες Google:    "35.330055, 25.10630", 
          απευθείας σύνδεσμος: http://www.google.gr/maps/place/35.330055N25.106305E   


   Εmail για υποβολή αιτήσεων:    ergdokimes@apdkritis.gov.gr

   Προσοχή: Το παραπάνω email χρησιμοποιείται μόνο για υποβολή αιτημάτων ελέγχου και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την υπόλοιπη
   επικοινωνία με την υπηρεσία μας.

   Παρακαλούμε οι αιτήσεις που θα αποστέλλονται να είναι πλήρως συμπληρωμένες(και στις δύο σελίδες) και υπογεγραμμένες, και να συνοδεύονται από
   τα απαραίτητα e-παράβολα. Στην περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει στη ΔΟΥ και έχει εκδοθεί διπλότυπο, θα πρέπει το πρωτότυπο του διπλοτύπου αυτού
   να προσκομίζεται στην υπηρεσία μας, και γι' αυτό είναι προτιμότερο η αίτηση να υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από το διπλότυπο.

   Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, παρακαλώ επικοινωνείτε με τον αρμόδιο υπάλληλο στα παρακάτω τηλέφωνα πριν από την υποβολή της αίτησης

   ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ υπάρχουν σε μορφή PDF στη παράγραφο "ΕΓΓΡΑΦΑ" στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου:   
   https://www.apdkritis.gov.gr/el/διοικητική-δομή/γενική-διεύθυνση-χωροταξικής-και-περιβαλλοντικής-πολιτικής/διεύθυνση-τεχνικού-ελέγχου  

Προσωπικό του Τμήματος και
ατομικά στοιχεία επικοινωνίας:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
(βλέπε και Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου)

email ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
emailergdokimes@apdkritis.gov.gr

Μουρτζάκη Βαγιούλα, ΔΕ Διοικητικών (Γραμματέων)
τηλ.:  2810 529245,   email:  v.mourtzaki@apdkritis.gov.gr

Χασουράκη Ευγενία, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
τηλ.:  2810 529247,   email:  e.chasouraki@apdkritis.gov.gr

Κτιστάκης Κωνσταντίνος, ΔΕ Τεχνικός
τηλ.:  2810 529242,   emailk.ktistakis@apdkritis.gov.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
 

 

 

2810 529245


2810 529247


2810 529242

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κυριακάκη Άννα, ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανικός Πολιτικών Δομικών Έργων)
τηλ.: 2810 529282,   
email:  a.kiriakaki@apdkritis.gov.gr

Δρ. Μαρκάκη Ζαμπία, ΠΕ Περιβάλλοντος, (Δρ. Χημικός)
τηλ.: 2810 529248,   
email:  z.markaki@apdkritis.gov.gr

    2810 529 282

 

   2810 529 248

Τεχνικοί Δοκιμών ΑΔΡΑΝΩΝ/ΕΔΑΦΩΝ

Σαμωνάκης Ιωάννης, ΔΕ Τεχνικός

 

2810 529 286

Τεχνικοί Δοκιμών ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

Σταράκης Κωνσταντίνος, ΔΕ Τεχνικός
email:  k.starakis@apdkritis.gov.gr

Τσαϊνης Κωνσταντίνος, ΔΕ Τεχνικός

2810 529 280

Τεχνικοί Δοκιμών ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Μαυράκης Στέργιος, ΔΕ Τεχνικός

Μαυράκης Κωνσταντίνος, ΔΕ Τεχνικός

2810 529 286

 

ΠΡΟΣΟΧΗ -- Μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID2019! 

Λόγω των εκτάκτων μέτρων που είναι σε ισχύ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID2019, παρακαλείσθε για τα παρακάτω:

1) Να έρχεστε σε επικοινωνία με την υπηρεσία μας κατά προτίμηση με email, ή τηλεφωνικά.

2) Για περιπτώσεις ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να επισκεφτείτε την υπηρεσία μας, να έρχεστε και πάλι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας εγκαίρως εκ' τον προτέρων, για να κανονίζουμε από κοινού κάποιο ραντεβού για την επίσκεψή σας, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. 

3) Για την ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ στο Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων, παρακαλείσθε και πάλι να έρχεστε σε συνεννόηση τηλεφωνικά ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ, ώστε να κανονίζουμε από κοινού κάποιο ραντεβού, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.