Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων

Προϊστάμενος: Ματάμης Αργύρης
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Συντονίζει και εποπτεύει την απρόσκοπτη επικοινωνία και την εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις
    Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  2. Καταρτίζει τα αναγκαία λειτουργικά πρότυπα των ανωτέρω Υπηρεσιών.
  3. Υποστηρίζει τεχνικά τους χρήστες των αποκεντρωμένων συστημάτων, μεριμνά για την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους.
  4. Εξασφαλίζει τις αναγκαίες υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών για την αποτελεσματική λειτουργία των αποκεντρωμένων συστημάτων.
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ: 2813.404 115
email: a.matamis@apdkritis.gov.gr

Προσωπικό:

Αργύρης Παναγιώτης
Τηλ : 2813-404117
email: p.argiris@apdkritis.gov.gr