Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τμήμα Προμηϑειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ευστρατίου Ειρήνη
Τηλ.: 2810278417
e-mail: e.efstratiou@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tην κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών, καθώς και για λοιπά ζητήματα προμηθειών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  2. Την έγκριση για εγκατάσταση τηλεφωνικών συνδέσεων.
  3. Τη μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  4. Την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, καθώς και για θέματα στέγασης δημοσίων υπηρεσιών.
  5. Θέματα που αφορούν στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  6. Την κατ' εξαίρεση εγκριση οδήγησης αυτοκινήτων από υπαλλήλους που έχουν την απαιτούμενη κατά προτίμηση άδεια οδήγησης.
  7. Θέματα που αφορούν σε τροχαία  ατυχήματα προκαλούμενα από μηχανοκίνητα οχήματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  8. Την τήρηση μητρώου για όλα τα οχήματα και αυτοκινούμενα μηχανήματα των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την μέριμνα των οχημάτων αυτής.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2Α, Τ.Κ.71307, Πόρος Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278417
E-mail: tod@apdkritis.gov.gr
Προσωπικό:

Μεστροπιάν Νικόλαος
Τηλ.: 2810278447
e-mail: n.mestropian@apdkritis.gov.gr

Μανουσάκη Αικατερίνη
Τηλ.: 2810-278466
e-mail: k.manousaki@apdkritis.gov.gr

Χρηστάκης Στυλιανός
Τηλ.: 2810-278473
e-mail: s.xristakis@apdkritis.gov.gr

Λαρεντζάκη Ελένη
Τηλ. 2810278442
e-mail: e.larentzaki@apdkritis.gov.gr

Πλέσσας Νικόλαος
Τηλ.:2810-278402
e-mail: n.plessas@apdkritis.gov.gr

Κωνσταντουλάκης Ευστράτιος
Τηλ.: 2810-371022
e-mail: e.konstantoulakis@apdkritis.gov.gr


Οδηγοί (Γραφείο Κίνησης)
Τηλ.: 2810-371022
Φαξ: 2810-259616


Ξυδάκης Μιχαήλ (οδηγός)                               2810-371022
Πάντελης Κων/νος (οδηγός)                            2810-371022
Σταυρακάκης Εμμανουήλ (οδηγός)                  2810-371022
Ταβερναράκης Γεώργιος (οδηγός)                   2810-371022
Φραγκιαδάκης Δημοσϑένης (οδηγός)              2810-371022

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτύπωσης (Αυθεντικά ή Ισοδύναμα μελάνια / toner / drum για φωτοτυπικά μηχανήματα εκτυπωτές και πολυμηχανήματα), ειδών Γραφικής Ύλης και Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού Α4, για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της ΑΔΚ.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς διαγωνισμού (άνω των ορίων), για την προμήθεια Διασωστικών Εργαλείων για χρήση από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων σε τροχαία / αεροπορι

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια Αναλωσίμων ειδών (αυθεντικών και ισοδύναμων) Εκτύπωσης, ειδών Γραφικής Ύλης και Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού για τις ανάγκες των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ειδών πληροφορικής, τηλεπικοινω

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για προμήθεια επίπλων (καθίσματα εργασίας, γραφεία, βιβλιοθήκες, κλπ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.