Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τμήμα Εκκαθάρισης

Προϊσταμένη: Παπαδοπούλου Μαρίνα
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Η εκκαθάριση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
  2. Η έγκριση αμοιβών δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων.
  3. Η επένδυση ή αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.
  4. Η εκποίηση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων τους.
  5. Ο διορισμός των εκτελεστών διαθήκης και των εκκαθαριστών των κληρονομιών, καθώς και ο καθορισμός των αμοιβών τους.
  6. Η έγκριση λογοδοσίας των εκτελεστών διαθήκης και τα λειτουργικά θέματα του Συμβουλίου Κληροδοτημάτων.
  7. Ο διορισμός των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων.
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου και Στ. Σπανάκη 2, ΤΚ 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 477
E-mail: m.papadopoulou@apdkritis.gov.gr