Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τμήμα Διαφάνειας

Αναπληρωτής Προϊστάμενος:  Μιχελακάκης Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

Οι βασικές αρμοδιότητες του τμήματος περιγράφονται παρακάτω :

  1. Μέριμνα για την ανάρτηση των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο διαδίκτυο («πρόγραμμα Διαύγεια»), στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
  2. Παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτή.
  3. Επικοινωνία με την Κεντρική Διοίκηση και τα Υπουργεία για θέματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  4. Διαχείριση Μονάδων και Χρηστών του συστήματος  για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
  5. Επεξεργασία δεδομένων ιστοσελίδας της Δ/νσης Δ/σης
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο

email: m.michelakakis@apdkritis.gov.gr
Τηλ.: 2810 278425
Fax: 2810 278456