Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα (αρθ. 101, παρ. 1), η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Δελτία Τύπου

 • Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ΔΕΥΑ…
 • Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
 • Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ…
 • Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την προστασία και διαχείριση της νήσου Χρυσή
 • Συμμετοχή της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνέδριο για την…
 • Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το Περιφερειακό Τμήμα…
 • Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μαρίας Κοζυράκη με τον…
 • Δασικοί χάρτες: πώς διαμορφώνονται τα τέλη για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του…

Ανακοινώσεις

 • Παραγωγική λειτουργία του αναβαθμισμένου αποθετηρίου των Ανοιχτών Δεδομένων.
 • Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό…
 • Εργασίες αναβάθμισης - συντήρησης στο αποθετήριο των Ανοιχτών Δεδομένων της…
 • Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων…
 • Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης
 • Η Ευρώπη μου
 • Διαύγεια
 • Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS
 • ΕΣΠΑ
 • Μένουμε Ασφαλείς
 • Total Visitors: 5460370