Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα (αρθ. 101, παρ. 1), η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Δελτία Τύπου

Ανακοινώσεις

 • Δημοσίευση Διακύρηξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κά

 • Πρόσκληση σε ημερίδα διαβούλευσης για τη 2η αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ [Ηράκλειο, 28/11]
 • Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο της δράσης: «Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου αναρρύθμισης της…
 • Πιτυκάκης Ίδρυμα- ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινητου
 • Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)
 • Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης
 • Η Ευρώπη μου
 • Διαύγεια
 • Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS
 • ΕΣΠΑ