Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα (αρθ. 101, παρ. 1), η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Δελτία Τύπου

  • Προσκεκλημένη στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης…
  • Υπογραφή σύμβασης για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης…
  • Yπογραφή σύμβασης έργου «Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπαίθριας…
  • Συνάντηση με ΟΤΑ και ΤΟΕΒ Λασιθίου για την αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας

Ανακοινώσεις