Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα (αρθ. 101, παρ. 1), η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Δελτία Τύπου

 • Κήρυξη ως Προστατευόμενο Τοπίο της φυσικής ενότητας Αγία Κυριακή – Σπήλαια –…
 • Συνάντηση με ΟΤΑ, ΤΟΕΒ ΠΕ Ρεθύμνου και ΟΑΚ ΑΕ για αντιμετώπιση των φαινομένων…
 • Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης
 • Ενημερωτική εκδήλωση, Προστατευόμενο Τοπίο «Αγία Κυριακή-Σπήλαια-Μεταμόρφωση-…
 • Συνάντηση με ΟΤΑ, ΤΟΕΒ ΠΕ Χανίων και ΟΑΚ ΑΕ για αντιμετώπιση των φαινομένων…
 • Φιλοπεριβαλλοντική εκδήλωση στη μνήμη της συναδέλφου Γεωργίας Μιλτ. Ξυλούρη
 • Παρουσίαση των μελετών προστασίας και διαχείρισης της νήσου Χρυσή στο πλαίσιο…
 • Προσκεκλημένη στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης…

Ανακοινώσεις

 • Καζαλάκης Ίδρυμα- πίνακες προσφορών
 • Παναγιά Ακρωτηριανή Ιδρυμα- ανακοινώσεις εκμίσθωσης ακινήτων
 • Εφαρμογή διμερής συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της…
 • Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Κατεδάφιση αυθαιρέτου τοιχίου εντός δ