Δημοσιότητα

Ανακοίνωση 24-2-2021 Αίτηση στο Εφετείο υπόθεση Περράκη

Περίληψη αίτησης του Δήμου Αγ. Νικολάου για την ερμηνεία διατάξεων δωρεάς και διαθήκης του Στυλιανού Περράκη ενώπιον του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με αριθμό κατάθεσης 14/2021 και δικάσιμο στις 21/9/2021.
 

Ανακοίνωση 24-2-2021 Αίτηση στο Εφετείο υπόθεση Σφακιανάκη

Περίληψη αίτησης για ερμηνεία διαθήκης Ασημίνας χήρας Ιωάννη Σφακιανάκη ενωπίον του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με αριθμό κατάθεσης 403/24-7-2020 και νέα ημερομηνία δικασίμου στις 11/5/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Ανακοίνωση 27-1-21

Πίνακας προτεραιότητας διορισμού εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών για το 2021

Προκήρυξη υποτροφιών απο Κληροδότημα Κ. Φωτεινού

Εδώ θα βρείτε την προκήρυξη υποτροφιών απο Κληροδότημα Κ. Φωτεινού. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 1/3/2021.