Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΝΘΛΟΡ1Θ-9ΩΚ
Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 3015/29-11-2019 απόφασης του Δημάρχου Αγίου Νικολάου
17-01-2020 16:05:11    17-01-2020 16:05:11      13461/2019
ΨΣ83ΟΡ1Θ-70Η
Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 128708/18-12-2019 απόφασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου
17-01-2020 16:01:50    17-01-2020 16:01:50      14072/2019
6ΞΒ9ΟΡ1Θ-Χ5Β
ΧΕ 138201/14-10-2019 ( ΛΟΓ. Α302609080/16-08-2019 )
14-01-2020 08:58:41    14-01-2020 08:58:41      138201
ΩΞΛΔΟΡ1Θ-ΓΡ5
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρεθύμνης.
03-01-2020 11:19:45    03-01-2020 11:19:45      13455
ΩΧΙΤΟΡ1Θ-Μ3Ω
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας (Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας).
31-12-2019 10:50:31    31-12-2019 10:50:31      12449
ΩΔΑ5ΟΡ1Θ-6ΟΑ
Αποστολή περίληψης απόφασης για δημοσίευση
20-12-2019 07:48:14    20-12-2019 07:48:14      12629
7Μ1ΨΟΡ1Θ-ΛΕΗ
Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών ΔΕΥΑΒΑ 2018-2019.
19-12-2019 08:56:58    19-12-2019 08:56:58      13733