Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΜΟΚΟΡ1Θ-4ΣΜ
Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σητείας χρήσεως 2018.
16-08-2019 09:07:11    16-08-2019 09:07:11      9437
6ΥΘΑΟΡ1Θ-ΡΨΔ
Δημοσίευση της αριθ. 255/31721/4-7-2019 απόφασης του Δημάρχου Χανίων.
09-08-2019 11:23:39    09-08-2019 11:17:32      8136
ΩΕ5ΣΟΡ1Θ-ΦΣΤ
Δημοσίευση της αριθ. 248/04-07-2019 απόφασης του Δημάρχου Χανίων
09-08-2019 11:21:35    09-08-2019 11:21:35      8065
Ω2ΠΔΟΡ1Θ-7Ξ7
Δημοσίευση της αριθ. 274/33743/16-7-2019 απόφασης του Δημάρχου Χανίων
07-08-2019 15:01:37    07-08-2019 15:01:37      8307
ΨΟΒΑΟΡ1Θ-ΔΜΦ
Η αριθμ. 412/10-7-2019 απόφασης του Δημάρχου Βιάννου, έλεγχος νομιμότητας
06-08-2019 14:32:13    06-08-2019 14:30:41      8115
ΩΦΥ5ΟΡ1Θ-ΣΒΛ
Δημοσίευση της αριθ. 56/27-06-2019 απόφασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ.» του Δήμου Μαλεβιζίου
06-08-2019 12:48:22    06-08-2019 12:48:22      7936
61ΒΦΟΡ1Θ-ΖΙΣ
Δημοσίευση της αριθ. 92/28-06-2019 απόφασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας»
06-08-2019 12:42:45    06-08-2019 12:42:45      7885
6ΚΧ7ΟΡ1Θ-Λ3Π
Δημοσίευση της αριθ. 321/10-07-2019 απόφασης της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.)» Νομού Λασιθίου
06-08-2019 12:33:04    06-08-2019 12:33:04      οικ.8411
ΨΟΜΩΟΡ1Θ-ΨΡΕ
Δημοσίευση της αριθ. 318/10-07-2019 απόφασης της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.)» Νομού Λασιθίου
06-08-2019 12:29:50    06-08-2019 12:29:50      8094
7ΜΔ7ΟΡ1Θ-ΑΒ2
Δημοσίευση της αριθ. 319/10-07-2019 απόφασης της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.)» Νομού Λασιθίου
06-08-2019 12:27:31    06-08-2019 12:20:44      οικ.8414