Πρωτεύουσες καρτέλες

Data of Ground water Station "Viannos"

The data of the Ground water Station (temperature, conductivity, level , etc . ) are Raw data. 

Therefore some measurement of the time series could contain "errors", eg errors due to signal transmission, despite the effort of Officials of the Water Directorate.

For more information, please contact the Water Directorate of the Decentralised Administration of Crete : phone ++00302813404134 ( Mr Michael Tzormpatzakis ) - ++00302813404168 (Dr Joanna Mari ) email : i.mari@apdkritis.gov.gr or  m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr

The use of data is free under the mention of the "Water Directorate of the Decentralized Administration of Crete".

The resource data is also available via DKAN Datastore Web API which returns results in XML or JSON.

Data units

Temperature

OC

Conductivity

μs/cm   

Water level

m

 

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2016-09-13
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2016-06-10
Frequency
Continuously
Αναγνωριστικό
ed62fc72-395e-4ca9-b242-5cb7b4aaabdb
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Spatial / Geographical Coverage Location
35.053,25.408
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Public Access Level
Public
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Aναγνωριστικό πόρου
Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Σύνοψη πόρου
Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Κλιματολογία/Μετεωρολογία/Ατμόσφαιρα
Τιμή της λέξης κλειδί
Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Βιάννος
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημιουργίας
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Κάτοχος