Πρωτεύουσες καρτέλες

Data of  Meteorological Station "Rusohoria"

The data of the Meteorological Station (temperature, conductivity, level , etc . ) are Raw data. 

Therefore some measurement of the time series could contain "errors", eg errors due to signal transmission, despite the effort of Officials of the Water Directorate.

For more information, please contact the Water Directorate of the Decentralised Administration of Crete : phone ++00302813404134 ( Mr Michael Tzormpatzakis ) - ++00302813404168 (Dr Joanna Mari ) email : i.mari@apdkritis.gov.gr or  m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr

The use of data is free under the mention of the "Water Directorate of the Decentralized Administration of Crete".

The resource data is also available via DKAN Datastore Web API which returns results in XML or JSON.

Data units

Temperature

OC

Rainfall

mm   

Solar power

W/m2

Wind speed

m/sec

Wind direction

0

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2016-07-27
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2016-06-03
Frequency
Continuously
Αναγνωριστικό
384dc4f1-b83f-4de1-9d04-21f770e97bf2
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Spatial / Geographical Coverage Location
35.158,25.297
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Public Access Level
Public
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού Ρουσοχώρια
Aναγνωριστικό πόρου
Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού Ρουσοχώρια
Σύνοψη πόρου
Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού Ρουσοχώρια
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Κλιματολογία/Μετεωρολογία/Ατμόσφαιρα
Keyword from INSPIRE Data themes
Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά
Τιμή της λέξης κλειδί
Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού Ρουσοχώρια
Ημερομηνία αναφοράς
Παρασκευή, Ιούνιος 3, 2016
Ημερομηνία έναρξης
Τρίτη, Ιούλιος 14, 2015 - 00:00
Ημερομηνία δημιουργίας
Τρίτη, Ιούλιος 14, 2015
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τετάρτη, Ιούνιος 1, 2016
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Παρασκευή, Ιούνιος 3, 2016
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία