Πρωτεύουσες καρτέλες

Data of  Meteorological Station "Agios Stefanos"

The data of the Meteorological Station (temperature, conductivity, level , etc . ) are Raw data. 

Therefore some measurement of the time series could contain "errors", eg errors due to signal transmission, despite the effort of Officials of the Water Directorate.

For more information, please contact the Water Directorate of the Decentralised Administration of Crete : phone ++00302813404134 ( Mr Michael Tzormpatzakis ) - ++00302813404168 (Dr Joanna Mari ) email : i.mari@apdkritis.gov.gr or  m.tzorbatzakis@apdkritis.gov.gr

The use of data is free under the mention of the "Water Directorate of the Decentralized Administration of Crete".

The resource data is also available via DKAN Datastore Web API which returns results in XML or JSON.

Data units

Temperature OC
Rainfall mm   
Solar power W/m2
Wind speed m/sec
Wind direction 0

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2016-07-27
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2016-05-20
Frequency
Continuously
Αναγνωριστικό
9b1c1dfd-71a3-4c59-b1cc-e329549d80f3
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Spatial / Geographical Coverage Location
35.07,25.971
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Public Access Level
Public
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού σταθμού Άγιος Στέφανος
Aναγνωριστικό πόρου
Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού σταθμού Άγιος Στέφανος
Σύνοψη πόρου
Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού σταθμού Άγιος Στέφανος
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Κλιματολογία/Μετεωρολογία/Ατμόσφαιρα
Keyword from INSPIRE Data themes
Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά
Τιμή της λέξης κλειδί
Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού σταθμού Άγιος Στέφανος
Ημερομηνία έναρξης
Τετάρτη, Δεκέμβριος 3, 2014 - 00:00
Ημερομηνία δημιουργίας
Τετάρτη, Δεκέμβριος 3, 2014
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τρίτη, Μάιος 31, 2016
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Παρασκευή, Μάιος 20, 2016
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία