Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Αναπληρωτής  Γενικός Διευθυντής:

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 529258
Fax: 2810 529256

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-MAREMED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-MAREMED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9Ω49ΟΡ1Θ-ΣΔΗ
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Λειτουργία πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων με το σύστημα των ιχθυοκλωβών, θαλάσσιας έκτασης 30στρ. και συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 50 τόνους στη θέση «ΛΙΜΝΙΩΝΑΡΙ της Γριάς», Όρμου Σούδας, ΠΕ Χανίων», του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
27-02-2020 13:32:12    27-02-2020 13:32:12      167
ΨΥΑΠΟΡ1Θ-ΕΔ5
Σύνταξη Μητρώου για την επιλογή Δικηγόρων ως μέλη στο ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Ηρακλείου
18-02-2020 13:48:16    18-02-2020 13:48:16      490/7180
Ω2Γ2ΟΡ1Θ-2ΣΟ
Σύνταξη Μητρώου για την επιλογή Δικηγόρων ως μέλη στο ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Χανίων
05-02-2020 12:38:03    05-02-2020 12:38:03      409
ΨΧΩΖΟΡ1Θ-Ι2Η
«Ανάθεση εργασιών κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών στο ξενοδοχείο ‘ΠΟΡΤΟ ΛΟΥΤΡΟ’ που βρίσκεται στο Λουτρό Σφακίων του Νομού Χανίων, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου» και σε εκτέλεση της με αρ. πρ. 1080/20-03-2019 Απόφασης Κατεδάφισης του Δήμου Χανίων, φερόμενου ιδιοκτήτη κου Ανδρουλακάκη Σταύρου.
03-02-2020 13:01:23    03-02-2020 13:01:23      2552