Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Αναπληρωτής  Γενικός Διευθυντής:

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 529258
Fax: 2810 529256

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-MAREMED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-MAREMED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΛΝΧΟΡ1Θ-Ρ2Β
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που αφορούν την εκτροπή της βόρειας λωρίδας κυκλοφορίας του τμήματος Νωπήγεια - Κολυμπάρι του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου "Υπόγειες διασυνδέσεις Κρήτης στα πλαίσια της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα (ΦΑΣΗ Ι)" - τμήμα J09-J11
07-10-2019 15:19:55    04-10-2019 14:08:42      285
67Ω0ΟΡ1Θ-Γ8Ψ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής ρύθμισης στον Ισόπεδο κόμβο Αχλάδας του Βόρειου Οδικού άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στα πλαίσια του έργου: «Επεμβάσεις στου κόμβους Αγ. Πελαγίας και Αχλάδας του Β.Ο.Α.Κ. για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας».
03-10-2019 09:02:25    03-10-2019 09:02:25      284
Ω9ΩΝΟΡ1Θ-1ΤΗ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής ρύθμισης στον Ισόπεδο κόμβο Αγ. Πελαγίας του Βόρειου Οδικού άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στα πλαίσια του έργου: «Επεμβάσεις στου κόμβους Αγ. Πελαγίας και Αχλάδας του Β.Ο.Α.Κ. για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας».
03-10-2019 08:55:54    03-10-2019 08:55:54      283
6Ω2ΖΟΡ1Θ-Β6Ξ
Έγκριση μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης, για την υλοποίηση των εργασιών υπογειοποίησης του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, στα πλαίσια εκτέλεσης τους έργου "Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού" του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα για: α) αποκλεισμό της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Έβανς, β) αποκλεισμό της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Δικαιοσύνης, γ) αποκλεισμό της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού 1821 και δ) αντιδρόμηση τμήματος της οδού 1821, με ταυτόχρονη εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προβλέπονται στις με αρ. πρ. 2471/05-12-2017 (ΑΔΑ: 632ΜΟΡ1Θ-7ΜΠ) και 1299/24-04-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΩ8ΟΡ1Θ-ΡΙ6) αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου.
23-09-2019 10:30:23    23-09-2019 10:30:23      3314