Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Αναπληρωτής  Γενικός Διευθυντής:

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 529258
Fax: 2810 529256

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-MAREMED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-MAREMED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΟΓ8ΟΡ1Θ-Ω0Ζ
Έγκριση της με αρ. 41/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης η οποία αφορά την λήψη των μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σήμανσης, ως έγκριση της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση 1ου υποέργου "Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις" του έργου "Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις", αναδόχου P.C. DEVELOPMENT COMPANY S.A.
22-07-2020 13:07:48    22-07-2020 13:07:48      200/34896
6Υ55ΟΡ1Θ-ΑΟΖ
Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας, για την κτηματογραφική αποτύπωση και πολεοδομική μελέτης της πολεοδομικής ενότητας «Αη Γιάννης ο Χωστός» του Δήμου Ηρακλείου
29-06-2020 10:14:16    29-06-2020 10:14:16      136/25-06-2020
6ΚΙ6ΟΡ1Θ-Α3Α
Έγκριση της με αρ. 44/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και της με αρ. 78/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, που αφορούν μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή των έργων σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ. με την πόλη των Χανίων».
23-06-2020 13:52:19    23-06-2020 13:52:19      158
ΨΟΒ6ΟΡ1Θ-ΥΟ8
Έγκριση μελέτης προσωρινής εργοταξιακής ρύθμισης για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης από χ.θ. 115+650 έως χ.θ. 117+625 του Β.Ο.Α.Κ. στα πλαίσια του έργου: «Επεμβάσεις στους κόμβους Αγ. Πελαγίας και Αχλάδας του Β.Ο.Α.Κ. για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας».
01-06-2020 12:10:30    01-06-2020 12:10:30      140
Ω8ΟΗΟΡ1Θ-ΧΘΤ
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτροπή της βόρειας λωρίδας κυκλοφορίας του τμήματος Α/Κ Καλυδωνίας – Α/Κ Κολυμπαρίου, του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου "Υπόγειες διασυνδέσεις Κρήτης στα πλαίσια της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα (ΦΑΣΗ Ι)" - τμήμα J05-J09, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς του Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. , αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
13-04-2020 12:06:53    13-04-2020 12:06:53      87
6ΡΨ1ΟΡ1Θ-Ω9Γ
Έγκριση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης) στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Κισσάμου (Α ΦΑΣΗ)
31-03-2020 12:40:01    12-03-2020 09:49:40      54_11.03.2020
9ΓΑ8ΟΡ1Θ-ΝΧΤ
Έγκριση μελέτης προσωρινής εργοταξιακής ρύθμισης στη Θέση «Κακιά Στροφή» χ.θ. 119+800 έως χ.θ. 120+200 του Β.Ο.Α.Κ. περιοχή Λυγαριάς Ηρακλείου.
13-03-2020 13:48:25    13-03-2020 13:48:25      67
9Ω49ΟΡ1Θ-ΣΔΗ
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Λειτουργία πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων με το σύστημα των ιχθυοκλωβών, θαλάσσιας έκτασης 30στρ. και συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 50 τόνους στη θέση «ΛΙΜΝΙΩΝΑΡΙ της Γριάς», Όρμου Σούδας, ΠΕ Χανίων», του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
27-02-2020 13:32:12    27-02-2020 13:32:12      167
ΨΥΑΠΟΡ1Θ-ΕΔ5
Σύνταξη Μητρώου για την επιλογή Δικηγόρων ως μέλη στο ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Ηρακλείου
18-02-2020 13:48:16    18-02-2020 13:48:16      490/7180