Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα, η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Σύμφωνα με το άρθρο 101, παρ. 1 του Συντάγματος «Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 102, παρ. 1, εδάφιο πρώτο του Συντάγματος «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».

Δημοσιότητα

Διοικητικά Θέματα

Ευρωπαϊκά Θέματα

Περιβάλλον

Πολιτική Προστασία

Δελτίο τύπου 11-06-2021

Έναρξη λειτουργίας Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων - Σαμαριά

Ανακοίνωση 10-06-2021

Δασικοί Χάρτες – Νέες προθεσμίες για την  υποβολή αντιρρήσεων και επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης πρόδηλων σφαλμάτων

Ανακοίνωση 10-06-2021

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμμάτων του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, έτους 2021.

Ανακοίνωση 09-06-2021

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών τήρησης υγειονομικού πρωτοκόλλου και απολύμανσης κτιρίων Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων - Ε.Λ.Δ.Ο. (Φαράγγι Σαμαριάς) με στόχο την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19, εντός του έτους 2021, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δασών Ν. Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 08-06-2021

Σε εξέλιξη η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021

Δελτίο τύπου 07-06-2021

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ανακοίνωση 07-06-2021

Σε εξέλιξη η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021.

Σχετικό βίντεο:

https://youtu.be/jgTRH42_R9g?list=TLGGt8XechvbKfEyMDA1MjAyMQ

Ανακοίνωση 07-06-2021

η 7Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.(Φ.Ε.Κ. 28/12.5.2021/τ. ΑΣΕΠ και Φ.Ε.Κ. 31/26-05-2021/τ.Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Ανακοινώσεις

Δασικοί Χάρτες – Νέες προθεσμίες για την  υποβολή αντιρρήσεων και επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης πρόδηλων σφαλμάτων

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμμάτων του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, έτους 2021.

Περίληψη Διακηρυξης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών τήρησης υγειονομικού πρωτοκόλλου και απολύμανσης κτιρίων Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων - Ε.Λ.Δ.Ο. (Φαράγγι Σαμαριάς) με στόχο την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19, εντός του έτους 2021, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δασών Ν. Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Σε εξέλιξη η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021

Δελτία Τύπου

Δελτίο τύπου 11-06-2021

Έναρξη λειτουργίας Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων - Σαμαριά

Δελτίο τύπου 07-06-2021

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δελτίο τύπου 04-06-2021

5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος - Το φυσικό περιβάλλον και ο τουρισμός στην Κρήτη: τροχοπέδη ή προοπτική ανάπτυξης;

Δελτίο τύπου 28-05-2021

Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρίας Κοζυράκη με το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών Ιωάννη Καρνέση

Δελτίο τύπου 19-05-2021

Ένταξη δέκα Δασικών έργων πρόληψης και αποκατάστασης για την Αποκεντρωμένη Κρήτης, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

  • Επισκέπτες: 4,401,705