Υδρομετρικά στοιχεία 48 συγκροτημάτων πηγών της Νήσου Κρήτης από την ίδρυση των σταθμών μέχρι το υδρολογικό έτος 1998-1999.

Data and Resources

Dataset Info

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Group
Modified Date
2016-06-09
Release Date
2016-06-09
Identifier
5290516d-ff62-4cb7-ad09-16dc952ba705
Spatial / Geographical Coverage Area
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Public Access Level
Public
Website
http://www.apdkritis.gov.gr/
Metadata language
ελληνικά
Resource title
Υδρομετρικά στοιχεία συγκροτημάτων πηγών της Νήσου Κρήτης
Resource code
Υδρομετρικά στοιχεία συγκροτημάτων πηγών της Νήσου Κρήτης
Resource abstract
Υδρομετρικά στοιχεία συγκροτημάτων πηγών της Νήσου Κρήτης.
Resource locator
Resource language
ελληνικά
Topic category
Κλιματολογία/Μετεωρολογία/Ατμόσφαιρα
Keyword from INSPIRE Data themes
Υδρογραφία
Ημερομηνία έναρξης
Thursday, February 1, 2001 - 00:00
Date of creation
Thursday, February 1, 2001
Date of publication
Thursday, February 1, 2001
Date of last revision
Thursday, February 1, 2001
Lineage
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Organisation name
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
E-mail
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr
Responsible party role
Κάτοχος