Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Αναπληρωτής  Γενικός Διευθυντής:

Καργιολάκη Χαρίκλεια

Δασολόγος, PhD

e-mail:x.kargiolaki@apdkritis.gov.gr

 

Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 529258
Fax: 2810 529256

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπηρεσίες διατροφής για τις ανάγκες της συνάντησης του Προγράμματος OSDDT - MED.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ med-MAREMED

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 6/12/2012 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 6/12/2012 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 4-6/12/2012 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΓ0ΖΟΡ1Θ-Κ7Μ
Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για την ανέγερση γηροκομείου στη θέση ‘Άγιος Ιωάννης’ του Δήμου Σητείας της Π.Ε. Λασιθίου από τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Κυριών & Δεσποινίδων Σητείας ‘ο Σαμαρείτης’
23-04-2021 08:32:21    23-04-2021 08:32:21      106_20042021
Ψ89ΙΟΡ1Θ-098
Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της κοινής επιτροπής ηλεκτρονικών κληρώσεων των υποσυστήματων ΜΗΜΕΔ και ΚΗΣΚ, για τις ανάγκες των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, της ΑΠΔ Κρήτης, για το έτος 2021 (ισχύος μέχρι 21-04-2022) σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/21.
21-04-2021 14:33:54    21-04-2021 14:33:54      οικ.100
6Τ8ΨΟΡ1Θ-6ΕΘ
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση εργασιών του έργου: « Κυκλοφοριακή σύνδεση νοτίου παραπλεύρου δρόμου με τον ΒΟΑΚ (χ.θ. 1+055 του τμήματος Πάνορμο – Εξάντη με δημοτική οδό)», πλησίον της Χ.Θ. 77+000, του αναδόχου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΔΕ υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης (Φάση Β).
21-04-2021 12:00:42    21-04-2021 12:00:42      ΓΔ135
9ΡΓ1ΟΡ1Θ-ΣΛΡ
Παράταση ισχύος (6η) της 1205/11-04-2018 απόφασή μας (Α.Δ.Α.: 6929ΟΡ1Θ-Β7Ω) με θέμα: "Έγκριση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (39/2018, θέμα 4.1) για έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης(εργοταξιακή σήμανση) των εργασιών του έργου: "Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Κουνάβων", αναδόχου: Λατομική Α.Τ.Ε.
16-04-2021 15:13:33    16-04-2021 15:13:33      42
6ΑΧΔΟΡ1Θ-ΙΚΑ
Έγκριση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια της συμπλήρωσης κτηματογραφικής αποτύπωσης και αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης – Μεσαμπελιές – Φορτέτσα» (οικισμός Παλαιάς Φορτέτσας) και της κτηματογραφικής αποτύπωσης και πολεοδομικής μελέτης επέκτασης στα τμήματα με αριθμό 15α (Νότιες Επεκτάσεις Μεσαμπελιών) του Δήμου Ηρακλείου.
02-04-2021 12:05:28    02-04-2021 12:05:28      56
6ΙΣ5ΟΡ1Θ-1Ν9
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Βελτίωση οδού Ηράκλειο - Τύλισσος - Ανώγεια, τμήμα Οροπέδιο Στρούμπουλα έως Ανώγεια», με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, στην Περιφέρεια Κρήτης
10-03-2021 10:03:58    10-03-2021 10:03:58      347
ΩΓΓΕΟΡ1Θ-Μ3Ι
Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, του Β1 Σταδίου της 1ης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου.
18-02-2021 08:49:48    18-02-2021 08:49:48      21_17022021
6ΥΣ0ΟΡ1Θ-3ΙΜ
Έγκριση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Δημοτικής Ενότητας Γαζίου στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου (1η Αναθεώρηση Α΄ Σταδίου)
10-12-2020 09:02:41    10-12-2020 09:02:41      409_09.12.2020
6Ψ2ΔΟΡ1Θ-222
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση εργασιών του έργου: « Κυκλοφοριακή σύνδεση νοτίου παραπλεύρου δρόμου με τον ΒΟΑΚ (χ.θ. 1+055 του τμήματος Πάνορμο – Εξάντη με δημοτική οδό)», πλησίον της Χ.Θ. 77+000, του αναδόχου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΔΕ υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
19-11-2020 11:41:07    19-11-2020 11:41:07      3440