Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας

Προϊστάμενος: Αγγελική Μαρτίνου, Δρ. Χημικός Μηχανικός με βαθμό Α'
email: a.martinou@apdkritis.gov.gr
Αρμοδιότητες: Διοικητική Υποστήριξη, οικονομική διαχείριση, μέριμνα πληροφόρησης προσωπικού Δ/νσης για θέματα υπηρεσιακά και πληροφόρηση κοινού ως προς την συμμετοχή του στο Σχέδιο Διαχείρισης, μέριμνα συμμετοχής του κοινού στα σχέδια διαχείρισης Κινδύνων κ.α., ανάρτηση αποφάσεων στην Διαύγεια ,συμπλήρωση του Ενιαίου μητρώου Σημείων Υδροληψίας έκδοση σχετικών πιστοποιητικών, πληρωμή υδρομετρικών/μετεωρολογικών σταθμών ΥΠΕΚΑ.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ :2813 404136
Fax: 2813 404194
Προσωπικό:

Βασιλάκη Ευαγγελία κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων με βαθμό Α'

Τηλ.: 2813404158

email:e.vasilaki@apdkritis.gov.gr

 

Ιωάννης Δασκαλάκης κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

τηλ.: 2813 404 151

e-mail: i.daskalakis@apdkritis.gov.gr