Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων

Προϊστάμενος:

Ανετάκης Γεώργιος

ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωλόγος) με Α' βαθμό

τηλ.2813404160

Κύριες Αρμοδιότητες: 1. Έκδοση αδειών χρήσης υδάτων.
2. Έκδοση αδειών εκτέλεσης όλων των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.
3. Έκδοση αδειών για υφιστάμενες χρήσης νερού.
4. Τήρηση μητρώου έργων αξιοποίησης υδατικού δυναμικού έργων, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και προστασίας υδατικών πόρων.
5. Έκδοση περιοριστικών μέτρων, όπως αυτά προτείνονται ή προδιαγράφονται στο Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών Πόρων της λεκάνης απορροής Κρήτης και εφαρμογή αυτών.
6. Συντονισμό όλων των φορέων για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και τη προστασία των υδάτων μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου υδάτων, όπου η Δ/νση Υδάτων εισηγείται όλα τα θέματα που εισάγονται σ’ αυτό.
7. Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης.
8. Γνωμοδοτήσεις για τη περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 162
Fax: 2813.404 194
Προσωπικό:

Όλγα Σηφάκη     τηλ: 2813.404.196

ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωλόγος) με Α' βαθμό

Msc  «Διαχείριση Αποβλήτων» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

email: o.sifaki@apdkritis.gov.gr

 

Δέσποινα Στεφανοπούλου     τηλ: 2813.404.148

ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωλόγος)

email: d.stefanopoulou@apdkritis.gov.gr

 

Τερψιθέα Γολοβάνη   τηλ:2813404195

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών με Α' βαθμό

email: t.golovani@apdkritis.gov.gr

 

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης εδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ημερίδας στα πλάισια του προγράμματος «Γεωργική αξιοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ως εναλλακτικός υδατικός πόρος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων, στα πλαίσια του προγράμματος: «Γεωργική Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων ως Εναλλακτικός Υδατικός Πόρος».

Έγγραφα