Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Ράπτης Βασίλειος
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. τη χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς.
  2. Την ίδρυση ιχθυόσκαλων και τον καθορισμό της έδρας αυτών.
  3. Την κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων, για θέματα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής.
  4. Θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.264 946-972