Τμήμα Αναδασμού και Eποικισμού

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Σαχίνη Κατερίνα
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Το συντονισμό των εργασιών αναδασμού – εποικισμού στην Κρήτη,.
  2. Τη συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και σε επιτροπές ανάθεσης μελετών στον ιδιωτικό τομέα.
  3. Την επίβλεψη, έλεγχο και παραλαβή εργασιών που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα.
  4. Τη συμμετοχή σε τοπογραφικά συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού – εποικισμού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264 958