Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Στατιστικά στοιχεία για τις συναφθείσες δημόσιες συμβάσεις στους τομείς του ύδατος

ΔΗΜΟΙ- ΔΕΥΑ-ΚΡΗΤΗΣ-Παροχή Στοιχείων για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης

Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης

Βροχοπτώσεις Υδρολογικού Έτους 2012-2013

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη δημοσιοποίησης - σε πειραματικό στάδιο - των υφιστάμενων αδειών υδροληψίας στην Περιφέρεια Κρήτης, τις οποίες διαθέτει στο αρχείο της. Οι, προς το παρόν, δημοσιοποιούμενες υδροληψίες αφορούν το χρονικό διάστημα 2006-2012 και μόνη απαραίτητη προϋπόθεση για την αναφορά τους είναι η ύπαρξη των γεωγραφικών συντεταγμένων των θέσεών τους στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87.

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΛΥ9ΟΡ1Θ-ΜΔΞ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΖΟΥΡΙΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΜΑΛΙΩΝ της Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΚΥΒΕΡΝΗΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
10-05-2021 09:51:12    10-05-2021 09:51:12      1618/2018/6-5-2021
6ΕΠΑΟΡ1Θ-ΠΞΓ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΜΑΛΙΩΝ της Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΛΑΠΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΖΑΧΑΡΙΑ
10-05-2021 09:47:44    10-05-2021 09:47:44      1617/2018/6-5-2021
Ψ260ΟΡ1Θ-ΤΜΦ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΜΗΝΑΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΒΙΣΤΑΓΗΣ της Δ.Ε. ΣΥΒΡΙΤΟΥ του Δήμου ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, στην ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ-ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10-05-2021 09:42:38    10-05-2021 09:42:38      1524/2018/6-5-2021
ΩΖΦΜΟΡ1Θ-ΔΥΟ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΠΛΗΣΤΡΕΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΑΧΛΑΔΑΣ της Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10-05-2021 09:39:27    10-05-2021 09:39:27      1505/2018/6-5-2021
64ΚΣΟΡ1Θ-ΖΑΗ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΛΙΒΑΔΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΒΟΥΤΩΝ της Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10-05-2021 09:36:33    10-05-2021 09:36:33      1468/2018/6-5-2021
6Μ1ΞΟΡ1Θ-127
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΦΑΡΑΓΓΙ ή ΝΤΟΥΡΙ ΜΕΤΟΧΙ της Δ./Τ. Κοινότητας ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ της Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΠΕΔΙΑΔΙΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10-05-2021 09:32:46    10-05-2021 09:32:46      1472/2018/6-5-2021
6ΔΩΧΟΡ1Θ-ΚΜΗ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΠΛΑΤΥ ΠΕΡΑΜΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ της Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10-05-2021 09:28:30    10-05-2021 09:28:30      1510/2018/5-5-2021
6ΡΗ0ΟΡ1Θ-Δ1Ω
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΓΑΖΙΟΥ της Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΡΟΥΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10-05-2021 09:25:41    10-05-2021 09:25:41      1511/2018/5-5-2021
ΩΥΝΛΟΡ1Θ-ΥΔ9
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΚΑΡΤΕΡΟΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ της Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΡΟΔΟΥΛΑ-ΜΑΝΘΟΥΛΑ του ΡΟΔΑΜΑΝΘΟΥ
10-05-2021 09:22:13    10-05-2021 09:22:13      2654/2020/5-5-2021
Ψ9ΤΜΟΡ1Θ-Φ9Χ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΒΡΥΣΙΔΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΓΑΖΙΟΥ της Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΑΛΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΣΟΦΟΚΛΗ
10-05-2021 09:18:55    10-05-2021 09:18:55      1512/2018/5-5-2021