Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου για την Κατάργηση της προθεσμίας της 31ης Μαϊου 2016 για την έκδοση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) και Υποχρεώσεις των δικαιούχων σημείων υδροληψίας που κάνουν αγροτική χρήση ύδατος.

Δελτίο Τύπου για Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους Σεπτεμβρίου 2015 έως Μαρτίου 2016.

Δελτίο Τύπου για την Κολυμβητική Περίοδο από 1η Ιουνίου 2016 έως 31η Οκτωβρίου 2016

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (ΦΕΚ Β’570/2015)

Συμπεριφορά υπόγειων υδροφορέων Κρήτης

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΚ3ΤΟΡ1Θ-Ο44
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση νερού, στον ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ στη θέση «ΠΑΛΙΟΣΤΕΡΝΑ», της Δ.Κ. ΜΟΙΡΩΝ, Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ, του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
14-05-2021 13:36:20    14-05-2021 13:36:20      1499/21
68Υ3ΟΡ1Θ-Ξ8Ψ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στην ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΜΙΝΩΑ στη θέση ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ της ΤΚ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14-05-2021 10:48:11    14-05-2021 10:48:11      885_2021
61Σ5ΟΡ1Θ-ΝΨ1
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ χρήση - επεξεργασία από μονάδα αφαλάτωσης-, στην εταιρεία με επωνυμία «Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Μεταξά Ανδρέα του Νικολάου στη τοποθεσία «ΧΥΛΟΦΥΤΕΣ – ΣΧΟΙΝΙΑΣ – ΘΟΛΟΣ», Τ.Κ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ του Δήμου Ιεράπετρας, Π.Ε. Λασιθίου, με κωδικό όνομα Γ_Α2 και συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 σημείου x: 668633,3 ψ: 3891792,1
14-05-2021 10:16:56    14-05-2021 10:16:56      ΟΙΚ.1369
ΨΩΨΞΟΡ1Θ-ΑΗΟ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ χρήση - επεξεργασία από μονάδα αφαλάτωσης-, στην εταιρεία με επωνυμία «Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Μεταξά Ανδρέα του Νικολάου στη τοποθεσία «ΧΥΛΟΦΥΤΕΣ – ΣΧΟΙΝΙΑΣ – ΘΟΛΟΣ», Τ.Κ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ του Δήμου Ιεράπετρας, Π.Ε. Λασιθίου, με κωδικό όνομα Γ_Α1 και συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 σημείου x: 668943,4 ψ: 3891629,3
14-05-2021 10:15:01    14-05-2021 10:15:01      1139
6Ν63ΟΡ1Θ-ΘΨΒ
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα και ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ Γ5 με κωδικό ΓΥ.01.05, της, Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14-05-2021 09:45:31    14-05-2021 09:45:31      1131
Ψ1ΖΚΟΡ1Θ-774
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα και ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ Γ4 με κωδικό ΓΥ.01.04, της, Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14-05-2021 09:32:06    14-05-2021 09:32:06      1130
ΩΗΖ1ΟΡ1Θ-ΧΗΗ
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα και ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΣΦΑΚΟΒΡΥΣΗ με κωδικό ΓΥ.01.02, της, Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14-05-2021 08:58:23    14-05-2021 08:58:23      1129
Ω0Β5ΟΡ1Θ-ΦΓΠ
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα και ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ Γ1 με κωδικό ΓΥ.01.01, της, Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14-05-2021 08:37:11    14-05-2021 08:37:11      1305
ΨΓΩΖΟΡ1Θ-Ζ8Ψ
Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.:1320/04-09-2019 και ΑΔΑ:ΨΙ8ΓΟΡ1Θ-ΨΜ3 Απόφασης, με θέμα «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από νέο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΓΕΝΝΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ της Τ.Κ. ΔΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΒΡΕΝΤΖΟ ΣΤΑΥΡΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», μόνο ως προς τις συντεταγμένες εντοπισμού του σημείου υδροληψίας.
13-05-2021 14:43:53    13-05-2021 14:43:53      1274/21
Ψ2ΕΟΟΡ1Θ-1ΩΥ
Χορήγηση παράτασης στην με αριθμ.πρωτ.:1200/03-07-2020 και ΑΔΑ:ΩΡΧΖΟΡ1Θ-ΔΤΩ απόφαση, με θέμα: «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στον ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ στη θέση ΒΡΥΣΙΔΙΑ της Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ, Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ του Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου», σε συντεταγμένες Χ=587919,00 και Y=3880265,00.
13-05-2021 14:39:03    13-05-2021 14:39:03      1321/21