Για το ΥΔ Κρήτης (GR13) καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. o υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-05-17
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2017-01-26
Αναγνωριστικό
53d26482-3de7-44f3-909e-4d3050c403b1
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr
Γλώσσα μεταδεδομένων
greek
Τίτλος πόρου
Όμβριες Καμπύλες
Σύνοψη πόρου
Για το ΥΔ Κρήτης (GR13) καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. o υπολογισμός της βροχόπτωσης σχεδιασμού στα διάφορα σενάρια που εξετάστηκαν σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης πλημμύρας, δηλαδή υψηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 50 έτη), μέση πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 100 έτη) και χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (περίοδος επαναφοράς 1000 έτη)
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
greek
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Ημερομηνία αναφοράς
Πέμπτη, Ιανουάριος 26, 2017
Ημερομηνία έναρξης
Πέμπτη, Ιανουάριος 26, 2017 - 11:45
Ημερομηνία λήξης
Πέμπτη, Ιανουάριος 26, 2017 - 11:45
Ημερομηνία δημιουργίας
Πέμπτη, Ιανουάριος 26, 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
Πέμπτη, Ιανουάριος 26, 2017
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Πέμπτη, Ιανουάριος 26, 2017
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Πέμπτη, Ιανουάριος 26, 2017
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία