Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης Κριτσωτάκης Παυλίδου 2013.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-02-14
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2017-02-14
Αναγνωριστικό
c93d4a60-a436-4525-8fc3-92e41d05ec78
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης Κριτσωτάκης Παυλίδου 2013.
Aναγνωριστικό πόρου
Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης Κριτσωτάκης Παυλίδου 2013.
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Εσωτερικά ύδατα
Keyword from INSPIRE Data themes
Γεωλογία
Ελεγχόμενο λεξιλόγιο προέλευσης - Τίτλος
Υπόγειοι υδροφορείς
Ημερομηνία αναφοράς
Τρίτη, Φεβρουάριος 14, 2017
Ημερομηνία έναρξης
Τρίτη, Φεβρουάριος 14, 2017 - 11:15
Ημερομηνία λήξης
Τρίτη, Φεβρουάριος 14, 2017 - 11:15
Ημερομηνία δημιουργίας
Τρίτη, Φεβρουάριος 14, 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τρίτη, Φεβρουάριος 14, 2017
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Τρίτη, Φεβρουάριος 14, 2017
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Τρίτη, Φεβρουάριος 14, 2017
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία