Πρωτεύουσες καρτέλες

Εξατμισιμετρικά στοιχεία 18 σταθμών της Νήσου Κρήτης από την ίδρυση των σταθμών μέχρι το υδρολογικό έτος 1998-1999.

Τα συμπιεσμένα αρχεία περιέχουν αρχεία excel ανά σταθμό.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-05-17
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2016-06-09
Αναγνωριστικό
2c1a2433-b737-4a0e-98fa-e6c7f0308fd4
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Public Access Level
Public
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Εξατμισιμετρικά στοιχεία της Νήσου Κρήτης
Aναγνωριστικό πόρου
Εξατμισιμετρικά στοιχεία της Νήσου Κρήτης
Σύνοψη πόρου
Εξατμισιμετρικά στοιχεία της Νήσου Κρήτης .
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
greek
Θεματική κατηγορία
Κλιματολογία/Μετεωρολογία/Ατμόσφαιρα
Keyword from INSPIRE Data themes
Υδρογραφία
Ημερομηνία έναρξης
Πέμπτη, Φεβρουάριος 1, 2001 - 00:00
Ημερομηνία δημιουργίας
Πέμπτη, Φεβρουάριος 1, 2001
Ημερομηνία δημοσίευσης
Πέμπτη, Φεβρουάριος 1, 2001
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Πέμπτη, Φεβρουάριος 1, 2001
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Κάτοχος