Πρωτεύουσες καρτέλες

Βροχομετρικά στοιχεία των σταθμών του Νομού Λασιθίου από την ίδρυση των σταθμών μέχρι το υδρολογικό έτος 1998-1999.