Επικοινωνία

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Πλατεία Κουντουριώτη 71202 Ηράκλειο

Τηλ. Κέντρο 2813.404.100

Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης