Τροποποίηση της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων για το Μέτρο 8, «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ»

Τροποποίηση της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Μέτρο 8, Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και Υπομέτρο 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του ΠΑΑ 2014-2020.