Σφραγίδα της Χάγης

Με την επισημείωση (Apostille) βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και τα έγγραφα καθίστανται έγκυρα για χρήση στις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων).  Στην Ελλάδα η σύμβαση κυρώθηκε με το νόμο 1497/1984.

Στο ηλεκτρονικό έγγραφο Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) περιγράφονται τα παρακάτω:

  • Εξουσιοδότηση υπογραφής και χορήγησης της Επισημείωσης του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) στα δημόσια διοικητικά έγγραφα
  • Νομοθετικό Πλαίσιο
  • Χρήσιμες πληροφορίες για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille)
  • Που δεν χορηγείται Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)
  • Κατάλογος Χωρών Σύμβασης Χάγης (Apostille)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2503/1997, έχει εκδοθεί σχετική απόφαση (ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡ1Θ-8) για την εξουσιοδότηση αρμόδιων υπάλληλων ανά Νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη χορήγηση και υπογραφή των επισημειώσεων της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) καθώς και για την τήρηση των σχετικών βιβλίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Νομού Ηρακλείου (μετά την 1138/3-2-2017 απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα Γ.Γ. Α.Δ.Κ, ΑΔΑ: 6ΛΒΗΟΡ1Θ-39Ω)

Όνομα Τηλέφωνο Διεύθυνση e-mail
Τρυπιδάκη Αριστέα 2810.278458 Λ. Ικάρου και Σπανάκη 2, 71307, Ηράκλειο (2ος όροφος, γραφείο 207) a.tripidaki@apdkritis.gov.gr
Σταθωράκη Ειρήνη 2810.278457 Λ. Ικάρου και Σπανάκη 2, 71307, Ηράκλειο (2ος όροφος, γραφείο 206) e.stathoraki@apdkritis.gov.gr
Αναγνώστου Δήμητρα 2810.278432 Λ. Ικάρου και Σπανάκη 2, 71307, Ηράκλειο (2ος όροφος, γραφείο 206) d.anagnostou@apdkritis.gov.gr

Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκεϋή, εκτός αναγνωρισμένων αργιών, από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
 

 

Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Νομού Λασιθίου

Όνομα Τηλέφωνο Διεύθυνση e-mail
Κωνσταντουράκη Καλλιόπη 28410.25721 Ρ. Καπετανάκη 8, Τ.Κ. 72100, Αγ. Νικόλαος

k.konstantouraki@apdkritis.gov.gr

Γάλλος Στέφανος 28410.23652 Ρ. Καπετανάκη 8, Τ.Κ. 72100, Αγ. Νικόλαος s.gallos@apdkritis.gov.gr
Μπετεινάκη Ιωάννα 28410.24793 Ρ. Καπετανάκη 8, Τ.Κ. 72100, Αγ. Νικόλαος i.beteinaki@apdkritis.gov.gr
Γιωργαλάκη Ιωάννα

28410.23824

Ρ. Καπετανάκη 8, Τ.Κ. 72100, Αγ. Νικόλαος i.georgalaki@apdkritis.gov.gr

Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Νομού Ρεθύμνης

Όνομα Τηλέφωνο Διεύθυνση e-mail
Σταθουδάκη Μαρία  28310.22135 Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο m.stathoudaki@apdkritis.gov.gr
Καφφάτου Όλγα 28310.22135 Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο o.kaffatou@apdkritis.gov.gr
Λαγουδάκη Αθανασία 28310.26929 Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο a.lagoudaki@apdkritis.gov.gr 

Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Νομού Χανίων

Όνομα Τηλέφωνο Διεύθυνση e-mail
Πρωϊμάκης Νικόλαος 28210.23805 Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά n.proimakis@apdkritis.gov.gr
Φουντουλάκη Νεκταρία 28210.23838 Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά n.fountoulaki@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Άρση αντίρρησης της Ελλάδας για την προσχώρηση της Αλβανίας στη Σύμβαση της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (apostille, Χάγη 5 Οκτωβρίου 1961)

Σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 22746/3-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΙΥΞΝ-92Ν) και την απόφαση της 15-9-1977 που υπογράφτηκε στην Αθήνα και επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 28-1-2014 Ν.4231/2014 (Φ.Ε.Κ. 19 Α'), ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΧΑΓΗΣ για τις χώρες: