Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@eedpkritis.ypen.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

 

Ανακοινώσεις

Εμπρόθεσμη αποστολή των φυσικών φακέλων αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων επί του αναρτημένου δασικού χάρτη ΠΕ Χανίων
Αλλαγή των διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mails) της Δ/νσης Δασών Χανιών
Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων περιόδου 2021-2022
Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων για την λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για την Παρασκευή 2 Ιουλίου
Περίληψη Διακηρυξης