Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Καργιολάκη Χαρίκλεια

Δασολόγος, PhD

e-mail:x.kargiolaki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω39ΟΟΡ1Θ-73Σ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τον υφιστάμενο “Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)” Ηρακλείου στην θέση “Μαύρος Σπήλιος” Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, με φορέα διαχείρισης & λειτουργίας τον Δήμο Ηρακλείου.
13-05-2021 15:20:19    13-05-2021 15:20:19      1305
ΨΓΛ3ΟΡ1Θ-002
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «κατασκευή και λειτουργία νέου ξενοδοχείου με την επωνυμία ¨GEORGIOUPOLIS SUITES¨, κατηγορίας 5 αστέρων δυναμικότητας 160 κλινών της εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, στη θέση Ασπρουλιάνο Δήμου Αποκορώνου ΠΕ Χανίων
13-05-2021 13:27:04    13-05-2021 13:27:04      1637
ΩΓ5ΚΟΡ1Θ-ΨΙ8
Παράταση ισχύος της με α.π. Γ.Δ. 262/13-08-20 (ΑΔΑ: 6ΦΝΝΟΡ1Θ-2Λ5) απόφασης έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων — εργοταξιακής σήμανσης με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας, για την εκτέλεση εργασιών έλξης και ένωσης καλωδίων στις θέσεις των φρεατίων J16 με X.Θ. 13+770.32, J17 με Χ.Θ. 14+637.32, J18 με Χ.Θ. 15+504.34, J19 με Χ.Θ. 16+371.32 και J21 με Χ.Θ. 18+105.34 του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (BOAK), στο πλαίσιο εκτέλεσης έργου «Υπόγειες διασυνδέσεις Κρήτης στα Πλαίσια της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα (ΦΑΣΗ Ι)», υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς του Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. , αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. .
13-05-2021 11:52:41    13-05-2021 11:52:41      1720
6ΗΣ4ΟΡ1Θ-ΥΓΜ
Έγκριση της με αρ. 70/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά και μπροστά από το 2ο Δημοτικό Σχολείο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, εντός σχεδίου πόλεως Ηρακλείου.
12-05-2021 09:42:28    12-05-2021 09:42:28      1107
6ΞΑΕΟΡ1Θ-2Ψ7
Παράταση ισχύος της με α.π. Γ.Δ. 262/13-08-20 (ΑΔΑ: 6ΦΝΝΟΡ1Θ-2Λ5) απόφασης έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων — εργοταξιακής σήμανσης με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας, για την εκτέλεση εργασιών έλξης και ένωσης καλωδίων στις θέσεις των φρεατίων J16 με X.Θ. 13+770.32, J17 με Χ.Θ. 14+637.32, J18 με Χ.Θ. 15+504.34, J19 με Χ.Θ. 16+371.32 και J21 με Χ.Θ. 18+105.34 του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (BOAK), στο πλαίσιο εκτέλεσης έργου «Υπόγειες διασυνδέσεις Κρήτης στα Πλαίσια της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα (ΦΑΣΗ Ι)», υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς του Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. , αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. .
05-05-2021 13:17:30    05-05-2021 13:17:30      1610
6Κ1ΠΟΡ1Θ-ΣΦΝ
Έγκριση της με αρ. 63/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ερυθρού Σταυρού, εντός σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
05-05-2021 12:14:06    05-05-2021 12:14:06      4805ΠΕ
99Ο6ΟΡ1Θ-ΚΓΦ
Έγκριση της με αρ. 67/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε οριοθέτηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί ανώνυμης οδού, εντός οικισμού Κριτσάς Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
05-05-2021 12:10:28    05-05-2021 12:10:28      4802ΠΕ
Ψ22ΥΟΡ1Θ-ΧΣΥ
Έγκριση της με αρ. 65/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου Νικολάου, που αφορά σε οριοθέτηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Θεοτοκοπούλου, εντός σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου.
05-05-2021 12:07:06    05-05-2021 12:07:06      4803ΠΕ
ΨΤ0ΧΟΡ1Θ-720
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδική ονομασία «ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ /Χ 1406118», ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στη θέση «Ύψωμα Ξηρόκαμπος», Τ.Κ. Κρύας Βρύσης, Δ.Ε. Λάμπης, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Π.Ε. Ρεθύμνου, Περιφέρειας Κρήτης και περιλαμβάνει συνοδό έργο οδοποιίας
29-04-2021 13:13:09    29-04-2021 13:13:09      211
6ΑΓ6ΟΡ1Θ-ΚΒ9
Παράταση ισχύος της με α.π. 595/24-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΔ62ΟΡ1Θ-ΠΒΗ) απόφασης έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης κατολισθήσεων στη με αρ. 97 εθνική οδό Ηρακλείου-Μοιρών πριν την είσοδο στον οικισμό Αγ. Βαρβάρας στο τμήμα από χ.θ. 22+150 έως χ.θ. 22+600, στα πλαίσια του έργου « Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ.Βαρβάρα-Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29+990)», αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε.- ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. με διευθύνουσα υπηρεσία την Δ/νση Συγκ/κών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. .
29-04-2021 11:25:02    29-04-2021 11:25:02      1550