Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

 Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Ανακοίνωση ανάρτησης Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Στα πλαίσια του προγράμματος για την διατήρηση του γενετικού υλικού Καστανιάς του Ν. Χανίων, το οποίο εκτελείται από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δασών Χανίων και την συνδρομή των Δήμων Πλατανιά, Κισάμου, και Κανδάνου-Σελίνου, θα πραγματοποιηθεί διάθεση εμβολιασμένων γυμνόριζων δενδρυλλίων Καστανιάς τεσσάρων εντόπιων ποικιλιών.

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Χανίων σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως:  Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ66ΤΟΡ1Θ-ΘΤΔ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
12-05-2021 15:25:07    12-05-2021 15:25:07      3403
6Σ3ΟΟΡ1Θ-ΦΤΠ
ΑΡΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ
10-05-2021 12:46:04    10-05-2021 12:46:04      6107/2018
9Γ67ΟΡ1Θ-ΛΤΜ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
05-05-2021 15:26:41    05-05-2021 15:26:41      3360
ΩΥΠ3ΟΡ1Θ-ΜΩΛ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟ ΣΑΜΑΡΙΑΣ
05-05-2021 14:53:59    05-05-2021 14:53:59      3413
Ω1Ψ5ΟΡ1Θ-2ΛΝ
Ανακοίνωση για δημόσια κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το κάτωθι έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
29-04-2021 13:00:20    29-04-2021 13:00:20      3297
ΨΚΟΠΟΡ1Θ-0ΕΕ
Ανακοίνωση για δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών επιτροπής «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021"
29-04-2021 12:52:29    29-04-2021 12:52:29      3360
60ΩΚΟΡ1Θ-ΕΒΗ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
28-04-2021 15:06:55    28-04-2021 15:03:38      3086
6ΑΕΛΟΡ1Θ-ΚΑΚ
:. Έγκριση Απολογισμού 2020και προϋπολογισμού 2021 του 2ου Κ. Σ. Κισσάμου
28-04-2021 11:31:03    28-04-2021 11:31:03      5460
6ΤΦ2ΟΡ1Θ-ΛΣΧ
αρνητικη απαντηση δρυων στο κακοδικι χανιων
27-04-2021 08:33:08    27-04-2021 08:33:08      2503
ΨΗΩ2ΟΡ1Θ-ΣΛΞ
αρνητικη απαντηση επι υλοτομιας δρυων στο κακοδικι χανιων
26-04-2021 14:53:25    26-04-2021 14:53:25      2503