Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: --------
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ρεθύμνου  

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου: Προσκόμιση στοιχείων για ατελή αντίρρηση στο Δασικό Χάρτη

Απόφαση ανάρτησης Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Ανακοίνωση Ανάρτησης  Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης  δασικού χάρτη ΠΕ Ρεθύμνου".

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΨΡΞΟΡ1Θ-ΦΣΛ
Έγκριση πώλησης Καυσόξυλων του Βογιατζηδάκη Παντελή
06-05-2021 08:58:55    05-05-2021 13:17:08      3077
6ΟΩ2ΟΡ1Θ-0Ι1
Απαγόρευση Υλοτομίας τουΑλεξάκη Γεωργίου στη θέση Γραμπελέ του οικισμού Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
06-05-2021 07:53:43    06-05-2021 07:53:43      3073
6ΝΖΙΟΡ1Θ-ΠΓ3
Έγκριση Υλοτομίας του Κτιστάκη Γεωργίου στη θέση Καλοσυκιά του οικισμού Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
06-05-2021 07:48:25    06-05-2021 07:48:25      3072
6ΒΨΗΟΡ1Θ-ΩΓΖ
Έγκριση Υλοτομίας του Αγγελιδάκη Πολυχρόνη στη θέση Αμπέλα του οικισμού Πατσός του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
06-05-2021 07:43:27    06-05-2021 07:43:27      3078
69Ψ2ΟΡ1Θ-ΥΜΨ
Έγκριση Υλοτομίας Ιεράς Μονής Αρκαδίου στη θέση Παλιάς Κατασκήνωσης της Ιεράς Μονής Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
06-05-2021 07:38:14    06-05-2021 07:38:14      3074
9ΙΚ2ΟΡ1Θ-ΒΣΩ
Έγκριση Υλοτομίας του Βολτυράκη Νικολάου στη θέση Παναγιά του οικισμού Πλευριανά του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
05-05-2021 14:03:03    05-05-2021 14:03:03      3076
9ΞΖΓΟΡ1Θ-ΤΤΘ
Έγκριση Υλοτομίας του Παπαλεξάκη Αλεξάνδρου στη θέση Αγ. Μαρίνα του οικισμού Ατσιποπούλου του Δήμου Ρεθύμνου Π. Ε. Ρεθύμνης
05-05-2021 13:57:40    05-05-2021 13:57:40      3075
6ΩΝΣΟΡ1Θ-12Ο
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ - ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ »
05-05-2021 12:31:37    05-05-2021 12:31:37      3059
9ΞΩ6ΟΡ1Θ-560
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης ανάθεσης για την πραγματοποίηση της δημόσιας σύμβασης: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ - ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) ΣΤΗΝ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»
05-05-2021 11:14:54    15-04-2021 14:25:05      2746
9ΠΤΧΟΡ1Θ-ΧΦΟ
Έγκριση Υλοτομίας του Νικολουδάκη Ιωάννη στη θέση Βενιέρη του οικισμού Ελεύθερνας του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
28-04-2021 13:20:39    28-04-2021 13:20:39      3055