Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης:

Κουδουμάς Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου 

 

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Ανάρτησης  δασικού  χάρτη  Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης Δασών Λασιθίου για την προμήθεια τριφυλλιού α΄ ποιότητας, για την κάλυψη των αναγκών σε σιτηρέσιο των αίγαγρων που διαβιούν στο κρατικό εκτροφείο « Άγιοι Πάντες».

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης  δασικού χάρτη ΠΕ  Λασιθίου".

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Λασιθίου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

 

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΠΘΕΟΡ1Θ-ΒΨ8
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ < ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ > ΤΚ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΗΣ ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΣΠΑΣΙΑΣ
13-05-2021 15:26:31    13-05-2021 15:26:31      2154
ΩΜΒΒΟΡ1Θ-Σ59
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ < ΕΡΓΑΤΕΣ > ΤΚ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
13-05-2021 15:22:54    13-05-2021 15:19:29      2155
6ΥΨΤΟΡ1Θ-ΨΛ4
ΑΡΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ΄΄ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.
29-04-2021 08:53:49    29-04-2021 08:53:49      1985
ΨΞΟΩΟΡ1Θ-ΥΟΕ
έγκριση υλοτομίας- κλάδευσης κλώνων τεσσάρων (4) βελανιδιών ύστερα από αίτημα της κα. Βαζάκη Ιωάννα ςστη θέση «Πενηντάρες», της ΤΚ Έξω Μουλιανών, ΔΕ Σητείας, του Δήμου Σητείας
23-04-2021 10:55:31    23-04-2021 10:55:31      1939
Ω8ΕΘΟΡ1Θ-Χ1Α
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ - ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
20-04-2021 12:24:37    20-04-2021 12:24:37      2094
6ΞΛΠΟΡ1Θ-ΨΓΣ
ΑΡΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΣΗ 597.543,98 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ΄΄ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
20-04-2021 08:28:57    20-04-2021 08:28:57      1614
ΩΝ5ΚΟΡ1Θ-ΛΜΗ
ΑΡΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΣΗ 100.088,18 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΛΕΙΒΑΔΙΑ΄΄ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
20-04-2021 08:09:41    20-04-2021 08:09:41      1516
9ΦΕΧΟΡ1Θ-ΚΦ4
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΨΥΧΡΟ >> ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΑΤΣΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
09-04-2021 14:11:16    09-04-2021 14:11:16      1620
ΩΜΠ4ΟΡ1Θ-ΣΣΖ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ - ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΗ >> ΔΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
09-04-2021 14:07:17    09-04-2021 14:07:17      1836
6Ω3ΤΟΡ1Θ-ΘΝΚ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΠΕΤΡΑΣ- ΡΟΥΣΑΚΙΑΝΩΝ >> ΤΚ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
09-04-2021 13:58:45    09-04-2021 13:58:45      1895