Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

 

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς)
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, Ηράκλειο

Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 07.30-15.30

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου λειτουργεί καθημερινά έως της 22.00 στα πλαίσια του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2020.

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

Κλεισμένα ραντεβού Διεύθυνσης Δασών Ν.Ηρακλείου

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος παράρτημα Κρήτης σχετικά με τη Δημιουργία Καταλόγου Δασολόγων Ιδιωτών

Ανάρτηση οδηγού για τους συντάκτες των τοπογραφικών διαγραμμάτων και τη χρήση του δασικού χάρτη. 

Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς περιόδου 2020- 2021.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΘΓΘΟΡ1Θ-ΞΥΕ
Έγκριση υλοτομίας
11-05-2021 12:01:46    11-05-2021 12:01:46      1675/11-5-2021
ΩΓΩ1ΟΡ1Θ-ΟΘΦ
Έγκριση υλοτομίας
11-05-2021 11:51:08    11-05-2021 11:51:08      832/11-5-2021
Ω0ΗΒΟΡ1Θ-ΝΝ0
Έγκριση κλάδευσης
11-05-2021 09:15:07    11-05-2021 09:15:07      2265/10-5-2021
ΨΦΓ7ΟΡ1Θ-ΣΑ5
Έγκριση κλάδευσης
11-05-2021 09:10:38    11-05-2021 09:10:38      2371/10-5-2021
62ΘΥΟΡ1Θ-ΚΩΔ
Έγκριση κλάδευσης
11-05-2021 09:08:02    11-05-2021 09:08:02      2696/10-5-2021
6ΓΕ4ΟΡ1Θ-ΡΒΓ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος
11-05-2021 09:05:11    11-05-2021 09:05:11      2695/10-5-2021
6ΣΚΒΟΡ1Θ-ΧΧ1
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος
11-05-2021 09:02:37    11-05-2021 09:02:37      2613/10-5-2021
67ΩΡΟΡ1Θ-Ο18
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος
11-05-2021 08:57:46    11-05-2021 08:57:46      2612/10-5-2021
6ΙΘΡΟΡ1Θ-186
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος
11-05-2021 08:39:23    11-05-2021 08:39:23      2612/10-5-2021
6Π5ΓΟΡ1Θ-ΟΥΓ
Έγκριση υλοτομίας
11-05-2021 08:36:29    11-05-2021 08:36:29      2461/10-5-2021