Αρχείο ηλεκτρονικής απογραφής εξοπλισμού (pcspecs)

Περιγραφή Αρχείου: 
Αρχείο ηλεκτρονικής απογραφής εξοπλισμού (pcspecs)