Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 31-03-2011

Προκήρυξη Ενεργειακού Γραφείου για την εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα TREN «Ενεργειακά Αειφόρα Σχέδια Δράσης για την υποστήριξη του Συμφώνου των Νησιών / ISLE PACT».

Ανακοίνωση 31-03-2011

Προκήρυξη Ενεργειακού Γραφείου για την κατασκευή μπάνερ προβολής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG MED «Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Μεσογειακές Περιοχές – ENERMED».

Ανακοίνωση 29-03-2011

Πίνακας για καταβολή εγκεκριμένης επιχορήγησης επενδύσεων Αναπτυξιακών Νόμων 3299/04 και 3522/05

Ανακοίνωση 21-03-2011

Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή της Γ΄ δόσης 20% των έργων «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄οίκον βοήθειας» και «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».

Ανακοίνωση 21-03-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η Δνση Δασών Χανίων προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος “«REVERSE - Interreg IVC.

Ανακοίνωση 18-03-2011

Σχεδιασμός λογότυπου, κατασκευή ιστοσελίδας και σχεδιασμός περιοδικού (τριμηνιαίου) ενημερωτικού φυλλαδίου (Newsletter) του προγράμματος INTERREG MED «Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Μεσογειακές Περιοχές – ENERMED».

Ανακοίνωση 03-03-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων, στα πλαίσια του προγράμματος: «Γεωργική Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων ως Εναλλακτικός Υδατικός Πόρος».

Ανακοίνωση 03-03-2011

Ενημερωτικό Δελτίο "Ανθρώπινα Δικαιώματα" 1/2011 Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου

Ανακοίνωση 25-02-2011

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ