Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 20-04-2011

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση 13-04-2011

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη για την εκτύπωση υλικού προβολής του Προγράμματος MED-FREIGHT4ALL.

Ανακοίνωση 13-04-2011

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ηρακλείου ενδιαφέρεται για υπηρεσίες catering (coffee break), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες εκδήλωσης εκατό (100) ατόμων, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 6 Μαϊου 2011.

Ανακοίνωση 12-04-2011

Συμπλήρωση της υπ’αριθ. 10/1-2-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 12-04-2011

Kατανομές για τη ΣΑΕΠ 002.

Ανακοίνωση 08-04-2011

Πρόσκληση εκδήλωσης εδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ημερίδας στα πλάισια του προγράμματος «Γεωργική αξιοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ως εναλλακτικός υδατικός πόρος»

Ανακοίνωση 31-03-2011

Προκήρυξη Ενεργειακού Γραφείου για την κατασκευή μπάνερ προβολής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα TREN «Ενεργειακά Αειφόρα Σχέδια Δράσης για την υποστήριξη του Συμφώνου των Νησιών / ISLE PACT»

Ανακοίνωση 31-03-2011

Προκήρυξη Ενεργειακού Γραφείου για την κατασκευή μακέτας και εκτύπωση φυλλαδίου, αφίσας και ντοσιέ για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG MED «Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Μεσογειακές Περιοχές – ENERMED».

Ανακοίνωση 31-03-2011

Προκήρυξη Ενεργειακού Γραφείου για την εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα TREN «Ενεργειακά Αειφόρα Σχέδια Δράσης για την υποστήριξη του Συμφώνου των Νησιών / ISLE PACT».

Ανακοίνωση 31-03-2011

Προκήρυξη Ενεργειακού Γραφείου για την κατασκευή μπάνερ προβολής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG MED «Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Μεσογειακές Περιοχές – ENERMED».