Ανακοίνωση 26-05-21

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Παρ, 09/07/2021 - 23:59

Προκήρυξη δυο υποτροφιών από το Κληροδότημα Ιωσήφ Παπαδόπετρου, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021. Δείτε αναλυτικά τις λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο.